Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Meistro pasaulis” elektroninės parduotuvės (toliau – MEISTRO PASAULIS) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad MEISTRO PASAULIS juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. MEISTRO PASAULIS vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

  4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

  4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

   4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

   4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

   4.3.3. MEISTRO PASAULIS yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

   4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia MEISTRO PASAULIS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

  4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

  4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

  4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

  4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

  4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis el. parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

 

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

1. MEISTRO PASAULIS gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

  1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

  1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

  1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

2. Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

3. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis MEISTRO PASAULIS įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4. MEISTRO PASAULIS gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1. MEISTRO PASAULIS pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

1.1. tik šio dokumento 4 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

Privatumo politikos keitimas

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.


Prekė pridėta prie palyginimų.